faktum

Tidningen Faktum

  • Illustration
  • Print

Faktum #157
Illustration till ett reportage om svårigheterna kring att komma till Sverige med falsk identitet.